Így élünk együtt a Pásztorvölgyiben

tanulói kódex

 • Mindenkinek (pedagógusoknak, alkalmazottaknak, diákoknak, vendégeknek) a napszaknak megfelelően köszönünk. Ha felnőtt lép be a tanórára, együtt köszöntjük.

 • Mindenkivel udvariasan, figyelmesen, segítőkészen, tisztelettudóan viselkedünk.

 • Az iskola dolgozóit és társainkat sem szóval, sem tettel nem bántjuk és nem sértjük meg.

 • Az iskolában ízléses, tiszta és rendezett ruhában, feltűnő ékszerek, feltűnő hajviselet és smink nélkül jelenünk meg.

 • Az iskola vagyonára úgy ügyelünk, mintha az sajátunk lenne:

  • Nem szemetelünk, a szemetet a szemétgyűjtőbe rakjuk.

  • A falakat és bútorokat nem piszkoljuk össze, épségükre ügyelünk.

  • A mellékhelyiséget mindig olyan állapotban hagyjuk el - a villanyokat lekapcsolva és a vizet elzárva -, ahogyan azt találni szeretnénk.

  • Vigyázunk az oktatási segédeszközökre, azokat csak tanári felügyelettel használjuk.

  • Az óra végén a villanyt lekapcsoljuk, az ablakot becsukjuk, a táblát letöröljük, az utolsó óra után a székeket felrakjuk, és a termet rendben hagyjuk el.

 • A tanórákon együttműködően, egymást nem zavarva, a tanáraink utasítási szerint veszünk részt. A mondanivalónkat a tanárunkkal a kommunikáció szabályait betartva közöljük.

 • A folyosón és az udvaron úgy közlekedünk és viselkedünk, hogy azzal az iskola életét és rendjét ne zavarjuk. Az órák előtti jelzőcsengőkor úgy sorakozunk fel a tanterem előtt, hogy mások közlekedését ne akadályozzuk.

 • Az ebédlőben kulturáltan, egymást nem zavarva étkezünk:

  • Sorban álláskor nem tolakszunk, nem állunk mások elé.

  • Ha az asztalokat, székeket vagy a földet véletlenül beszennyezzük, igyekszünk azt feltakarítani.

 • Az iskola és az osztályunk közösségének életében mind részt veszünk:

  • Közös programjaink szervezésében és lebonyolításában mind aktívan közreműködünk.

  • Osztálytermünk dekorációját együtt készítjük el, a többi osztály és az iskola dekorációjának épségére ügyelünk.

 • Mindenhol úgy viselkedünk, hogy iskolánk hírnevét öregbítsük.