Besikolázás az Általános iskolába

Beiskolázási körzete: Felnémet-Pásztorvölgy, de Eger más kerületeiből és a környező településekről is vannak tanulóink.

Csoportok száma: Iskolai osztály: 16 (évfolyamonként 2) Napközis csoport: 11

Osztályok létszáma: 20-28 között mozog, az átlagos osztálylétszám 23, ami optimálisnak tekinthető.

Szükséges iratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ száma;

 • a szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája;

 • az óvodai szakvélemény;

 • amennyiben a gyermek részt vett a nevelési tanácsadó, vagy szakértői bizottság vizsgálatán, az arról készült szakvélemény;

A leendő első osztályos gyerekeknek nem szervezünk előzetes elbeszélgetést.

2019. március 9-én és 23-án (szombat) 10:00-12:00 óráig iskolába hívogató játszóházat szervezünk az iskola aulájában, melyre minden érdeklődő leendő elsőst szeretettel várunk

2019. március 12-én (kedd) 8:10–9:50-ig nyílt tanítási órákat tartunk a leendő elsőseink számára, melyre minden érdeklődő szülőt és óvodás gyermeket szeretettel várunk

2019. március 12-én (kedd) 17:00 órakor tájékoztatót tartunk a szülőknek. Itt kívánjuk bemutatni az iskolánk kínálta lehetőségeket, céljainkat, az általunk használt tankönyveket, valamint segítséget adunk a zökkenőmentes tanévkezdéshez.

Oktatási szerkezet és eredmények:

Pedagógiai munkánkban a hangsúlyt a tanulók személyiségének formálására, a nevelésre, az alapvető képességek, készségek fejlesztésére helyezzük. Elenyésző a bukások, lemorzsolódások száma. A tanítási módszerek, taneszközök helyes megválasztása, a tanrendbe illesztett matematika és magyar felzárkóztató foglalkozások, a napközi segítségnyújtása a hátrányos helyzetű, ill. lassabban haladó tanulók számára együttesen eredményezik a kudarc elkerülését. Iskolánkban fejlesztőpedagógusok is segítik a tanulást.

Az óvodából az iskolába való átmenet zökkenőmentes, mert Európai Uniós támogatással bevezettük a képességfejlesztésen alapuló matematika és magyar oktatást. Osztálytermeinkben megtalálhatóak a legmodernebb oktatástechnikai eszközök. A kicsik szívesen jönnek az iskolába, itt feladataikat jól értő és teljesítő tanító nénik keze alá kerülnek. A tanítók és napközis nevelők kapcsolata és a szülőkkel való együttműködés is példamutató.

Napközi otthonunk családias hangulatú. A másnapra történő felkészülésen túl a gyere-kek gyakran mennek moziba, színházba, kiállításokra. Havonta egy-egy alkalommal játszóházi foglalkozáson illetve klubnapközin vehetnek részt. Az alsós napközis csoportok az egy osztály – egy napközis csoport elve alapján működnek. A szülők igényének megfelelően reggelente 7:30-tól tudjuk fogadni a gyerekeket. A gyerekek felügyeletét 17:00 óráig biztosítjuk.

Hagyományosnak tekinthető, iskolánk főbb sajátosságai:

 • Korábbi életkori kezdésű idegen nyelvi képzés lehetősége igény szerint angolból, németből, franciából és oroszból.

 • Korábbi életkori kezdésű számítástechnikai képzés lehetősége.

 • A művészeti nevelés területén a hagyományőrzés, gyermekjátékok, népszokások, néptánc megismertetésével, gyakorlati alkalmazásával. Ezen keresztül zenei kultúra, mozgáskultúra fejlesztése, nemzettudat erősítése.

 • Egészségnevelés, ennek részeként a testnevelés, a sport.

 • 2017-ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet.

Idegen nyelvi képzés:

Az 1. osztály második félévétől az anyanyelvben és a matematikában jól haladó tanulók nyelvi előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt. A lassabban haladó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. Negyedik osztálytól minden tanuló megkezdi az idegen nyelv tanulását.

A jó képességű tanulók idegen nyelvi oktatása az ötödik évfolyamtól emelt óraszámban történik 12-14 fős csoportokban. Törvényadta lehetőségünk, hogy a nyolcadik osztályt jó eredménnyel befejező tanulóink felvételi nélkül a gimnáziumban folytathatják tanulmányaikat. Választható idegen nyelvek jelenleg: angol, német.A jó képességű tanulók idegen nyelvi oktatása az ötödik évfolyamtól emelt óraszámban történik 12-14 fős csoportokban. Törvényadta lehetőségünk, hogy a nyolcadik osztályt jó eredménnyel befejező tanulóink felvételi nélkül a gimnáziumban folytathatják tanulmányaikat. Választható idegen nyelvek jelenleg: angol, német.

Számítástechnikai (informatikai) alapképzés:

E téren az iskola kiváló tárgyi és személyi feltétellel rendelkezik. A számítógépek a nyelvtanulás szolgálatában is állnak. A 3. évfolyamtól lehetőség nyílik az informatika szakköri keretben történő tanulására.

Az 4. osztálytól tantárgyi keretben, órarendbe illesztve valamennyi tanuló ismerkedik a számítástechnika alapjaival. Tanári irányítással illetve felügyelet mellett a gyerekek délutánonként is érdeklődésüknek megfelelően használhatják a számítógépeinket.

Egészségnevelés, testnevelés, sport, szabadidő:

Az egészséges életmódra nevelés alapja a rendszeres testedzés. A tanulók mozgásigényének kielégítésére az órarendben biztosított testnevelés órákon kívül az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: - DSE keretében a gyerekek délutánonként szabadon választhatnak a különböző sportcsoportok közül:

 • leánytorna

 • atlétika

 • labdajátékok (elsősorban kézi- és kosárlabda)

 • játékos sportvetélkedők

 • grundbirkózás

 • Az iskolai akrobatikus rock and roll formációs csapat utánpótlásának biztosítására kezdők részére mozgás-előkészítő csoport működik.

 • Kisbakancsos túrák alsósainknak a környék túraútvonalain.

A DSE minden évben szervez sporttábort (vízi- ill. sítábor), nyáron a kicsiknek sport napközit. A „rock and roll” csapatoknak minden nyáron edzőtábort szervezünk. Néptáncos tábor, olvasótábor, kézműves és énekkaros nyári napközi segíti a nyári szabadidő hasznos eltöltését.

A mozgáskultúra fejlesztése céljából néptáncot tanulnak a gyerekek, órarendi keretben.

 • környezetvédelem

 • a helyes táplálkozás

 • az egészségromboló szenvedélyek (alkohol, drog, dohány) veszélyeinek megismertetése

 • családi életre nevelés

Az egészségnevelési programunk megvalósítása a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik.

Művészeti nevelés:

E területen egyrészt hagyományőrzéssel (gyermekjátékok népszokások, néptánc) és a nemzettudat erősítésével igyekszünk eredményeket elérni. Művészeti nevelésünk eredményességét tanulóink rajzkiállításokon elért helyezései, és a Tavaszi szivárvány című kulturális bemutatón látható műsorszámok jelzik.

Iskolánkban művészeti iskola is működik. A Világ Virága Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül néptáncot tanulhatnak alsósa-ink délutánonként.

Ökoiskola:

A környezettudatosság, madárvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozása, szűkebb lakókörnyezetünk természeti, társadalmi értékeinek megismerése és megóvása, a fenntartható fejlődésre nevelés egész tanévi tevékenységünket jellemzi.

Egyéb:

A leendő első osztályban az olvasást, írást a hagyományos elemző-összetevő-szótagoló módszerrel tanítjuk, melynek legfőbb jellemzője a tiszta hangejtésen alapuló pontos olvasás, helyesírás. A program a 2. osztályban is folytatódik