"Pásztorvölgyi Iskoláért" Alapítvány

Alapítvány adószáma

Kérjük, hogy adójuk 1%-val támogassák alapítványunkat. Az alapítványunk adószáma: 18573707-1-10

Az alapítvány bemutatása

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium alapítványa 1994-ben jött létre. Az alapítvány célja az iskolában tanuló diákok tehetségének kibontakoztatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek javítása, és külföldi kapcsolatok megteremtésének segítése, elsősorban a nyelvtanulás hatékonyságának növelése céljából. Az alapítvány számos területen segíti a diákok munkáját, tanulását, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló törekvéseit. A hátrányos helyzetű tanulókat egyedi elbírálás alapján is támogatja.

Az alapítvány jóvoltából rendszeres támogatásban részesülnek az alábbi programok, rendezvények:

 • Tehetséggondozás: versenyeken, pályázatokon való részvétel finanszírozása

 • „Tehetségeinkért” ösztöndíj: az alsó/felső/gimnáziumi tagozatról évente 3-3 tanuló részesül rendszeres, pályázat útján elnyerhető ösztöndíjban

 • Erdei iskola

 • Túraszakosztály

 • Nyelvi és turisztikai táborok

 • Külföldi csereutak, tanulmányi utak: az alapítvány minden évben támogatja a csereutak útiköltségét, valamint a rászoruló diákok részvételi díjának finanszírozásában is segítséget nyújt

 • Iskolánk akrobatikus rock 'n' roll csapata

 • Alkalmankénti mozi és színházlátogatások

 • A diákönkormányzat bizonyos rendezvényei

 • Iskolánk diákújsága, a Pásztoróra

 • A poroszlói táborhely kialakításának finanszírozása

 • Az iskola eszközállományának javítása