Pedagógiai programjaink

Küldetésnyilatkozat

Iskolánk fiatal, de feltörekvő. Vezetőt, pedagógust, technikai dolgozót ugyanaz a cél motivál: közösen munkálkodni egy olyan intézményben, ahol a gyermek nem tárgy, hanem társ, a kolléga nem csak munkatárs, hanem barát, ahol fontosak az eredmények, de még fontosabb egymás megbecsülése, és ahol a hagyományteremtés mellett modern törekvések szolgálják mindenki javát. Barátságos, sőt családias a légkör, melyet nem kell bizonygat-nunk, mert az iskola természetéből adódva a gyakorlatban igazolódik: a pedagógusok együttműködő, támogató légkörben dolgozhatnak, és minden diák érzi, hogy törődnek vele, és arra serkentik, hogy a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából. Tizennégy tanévvel a háta mögött az elfogadtatás fáradságos, de kitartást és következetes-séget követelő feladatán - a mai megnyugtató beiskolázási arányokat nézve - sikeren van túl. Mind az ide járó gyerekek, mind a pedagógusok száma is jelentősen megnőtt, így a bővülő igények miatti átépítés nehézségei sem zökkentették ki fejlődéséből. A változó környezetben többször kényszerült átgondolni pedagógiai programját is, de mindig a helyes irányba tudott továbblépni, és mára sikerült kikristályosítania egy olyan működő és ered-ményes koncepciót, ami hosszú évekre meghatározza pedagógiai irányvonalát.

Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú emberek állják meg helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet a későbbiekben „építkezni”. Szeretnénk olyan tanulókat nevelni, akik szeretik és védik a természetet, megbízhatóak, gyakorlatiasak, kreatívak, kudarctűrők, és elfogadják a másságot. Emellett arra törekszünk, hogy mind az általános iskolát, mind a gimnáziumot a mai kor kihívásainak megfelelő nyelvi és informatikai tudással rendelkezve fejezzék be, melyben minden segítő informatikai és multimédiás eszköz segítségükre van. A szülőket a legfontosabb szövetségesünknek tekintjük, törekvéseink közösek. A fenntartó önkormányzat bennünk mindig igazi partnerre talál, ha a város művelődéséről, kultúrájáról van szó.

Működési vezérelvünk: nem tantárgyakat, hanem gyermekeket tanítunk, akik most élnek! Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel, a jövő nemzedéket neveljük, ezért minden pedagógustól, munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjék fejlődésre és kiválóságra. Összegzésként Szent Ignác szavait idézzük: „Akkor jó a tanítás, ha az ember úgy is tesz, ahogy beszél.”