Közösségi Szolgálat


A köznevelési törvény értelmében „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása”. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tehát az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni.

Ennek területei a következők lehetnek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi tevékenység. A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.

Az iskola együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, vezeti a dokumentációt, felkészíti a diákokat, és segít az elvégzett munka feldolgozásában. Fontos, hogy a diákok időben elkezdjék a munkát, hiszen apránként tudják az 50 órát teljesíteni (alkalmanként 1-3 óra számolható el úgy, hogy az oda- és visszautazás nem számít bele az elvégzett munkába).

A szülőnek a közösségi szolgálatra való jelentkezés esetén egyetértő nyilatkozatot kell aláírnia. Fontos tudni, hogy bár az iskola nagyon komoly szerepet kap a közösségi szolgálat megszervezésében, a törvény szerint nem kell felügyeletet, kíséretet biztosítania a közösségi szolgálathoz.

Miután a közösségi szolgálat tanórai keretek között nem, csak szabadidőben végezhető, és ilyen indokkal a diák nem menthető fel a másnapi számonkérések alól, célszerű a péntek délutánokat, hétvégéket, szüneteket igénybe venni erre a tevékenységre. Június 15-30. között a diákoknak már nincs tanítás, viszont a tanárok még dolgoznak, ez kedvező időszaknak tűnik a közösségi munka végzésére.

Ha gyermek sajátos nevelési igényű, a következő felülvizsgálatnál állásfoglalást kell kérnie a szakértői és rehabilitációs bizottságtól, mert a javaslat alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

Amennyiben gyermeknek ismeretségi körön belül lehetősége van közösségi munka végzésére, kérem, mindenképpen jelezze az iskola felé, hiszen a munka csak akkor számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó szervezettel. Ha a szülő olyan helyen dolgozik, vagy olyan kapcsolata van, ahol szívesen fogadnának középiskolás diákokat bármilyen segítő tevékenység elvégzésére, kérem, vegye fel a kapcsolatot az iskolánkkal (lehetséges együttműködő szervezetek: egészségügyi és szociális intézmények: pl. idősek otthona, kórházak; oktatási intézmények, pl. bölcsődék, óvodák; ÁNTSZ vagy Vöröskereszt helyi szervezetei, különböző segítő civil szervezetek stb.)

A közösségi szolgálat bevezetése mindannyiunktól: szülőktől, diákoktól és tanároktól egyaránt nagyon nagy odafigyelést, komoly szervezést, együttműködést kíván. Az iskola mindent megtesz azért, hogy valamennyi diáknak az életkorához illő, megfelelő óraszámú közösségi szolgálati formát ajánljon fel. Szülői kérésre, megfelelő indoklás esetében lehetőség van arra, hogy egy diák egy adott munkaformában ne vegyen részt. Ezt azonban fontolják meg, hiszen minden kihagyott lehetőség megnehezíti, hogy az érettségi évére a diák teljesítse ezt a komoly feltételt.

Kántor Zsolt
igazgató