A Gimnázium

Beiskolázási körzet, tanulói összetétel

A gimnáziumi beiskolázás fő célcsoportját az általános iskolai tagozat 8. osztályt végzett tanulói teszik ki (kb. 35% tanul tovább, ami 9. évfolyamosaink kb. 25%-a), de ezen túl az Egerben és vonzáskörzetében élő, Heves megyei és megyén kívüli tanulókat is vonzza az iskola (30% bejáró, 20% kollégista).

Szociális értelemben a mai átlagnak megfelelő, 1-2 fő hátrányos helyzetű tanulónk van, és nincs SNI tanulónk.

Életképek

Diáknapok

Gombavató

Tesióra a tornateremben

Informatikaóra

Legfontosabb információk a gimnáziumról

Két tanítási nyelvű osztály

 • angol nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődik, ahol három csoportra bontva, heti 16 órában angolt tanulnak diákjaink, emellett magyar, matematika és testnevelés órájuk van
 • a 10-13. évfolyamon angol nyelven, csoportbontásban tanulnak matematikát, informatikát és célnyelvi civilizációt (témakörei: országismeret, irodalom, történelem)
 • az összes évfolyamon angol anyanyelvű lektor segíti a nyelvoktatást
 • a tanuló érettségi bizonyítványa felsőfokú, „C” típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül, ha angol nyelvből emelt szinten legalább 60%-ot ér el, egy angol nyelven tanult tantárgyból legalább közép szinten, legalább jó (4) osztályzatot szerez, továbbá egy másik angol nyelvű tantárgyból legalább közép szintű, sikeres vizsgát tesz
 • informatikából a közép szintű vagy az emelt szintű jeles érettségi vizsga egyaránt az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgával egyenértékű

5 évfolyamos nyelvi előkészítővel kezdődő gimnáziumi osztály

 • a 9. évfolyamon a diákok heti 16 órában angol nyelvet, és 3 órában informatikát tanulnak csoportbontásban
 • ezen az évfolyamon még magyar, matematika, történelem és testnevelés órák is vannak
 • a 10-13. évfolyamon emelt szintű oktatás keretében készülnek a tanulók az emelt szintű középfokú nyelvvizsgával egyenértékű) idegen nyelvi érettségi vizsgára
 • az informatika oktatása 5 éven keresztül, csoportbontásban folyik

Mindkét osztályban

 • anyanyelvi lektorok
 • felsőfokú nyelvvizsga szerzési lehetőség
 • emelt szintű érettségire való felkészítés magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, idegen nyelvek és informatika tantárgyakból
 • 9. osztálytól második idegen nyelv: német, francia vagy orosz
 • informatika csoportbontásban

Eredmények

 • végzett diákjaink 60%-a közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, 80%-a egyetemen, főiskolán folytatja tanulmányait
 • diákjaink rendszeres indulnak tanulmányi versenyeken; eddigi legszebb helyezésünk OKTV 7. helyezés francia nyelvből, és országos pszichológia tanulmányi verseny 2. helyezés
 • sportolóink sokféle versenyen szerepelnek a városi versenyektől az országosakig
 • idegen nyelvi szépkiejtési versenyeken, drámafesztiválokon, kulturális vetélkedőkön és pályázatokon rendszeresen szép sikerek elérve vesznek részt diákjaink
 • Eger városában hagyománnyá tettük az iskolánkban évente megrendezésre kerülő Városi Népballada- és Népmesemondó Versenyt
 • angol, német és francia partneriskolai kapcsolataink révén tanulóink minden évben külföldi utazásokon gyarapíthatják nyelvtudásukat és tehetnek szert életre szóló tapasztalatokra
 • tanáraink is rendszeresen nyernek pályázatokon külföldi tanulmányutakat
 • mindezek mellett iskolánkban aktív diákélet folyik: sí-, vízi-, és gólyatáborok, diáknapi rendezvények, iskolaújság (mely 2002-ben 2. helyezést ért el a diákújságok országos versenyén) és még sok minden más színesíti a mindennapokat


Általános iskolában végzett tanulók pályakövetése

description

Általános iskolában végzett tanulók pályakövetése;